Mølen
Natur/Landskap
-
Kamera: D30
Optikk: 35-350
© Christoffer Alviniussen
Tatt på høsten en gang i 2003.